Zaliveni akcelerometri

MEB210 Lagani uliveni akcelerometar, 100 mV/g, izlaz sa gornje strane, integrisani kabel, 10-32 montaža, opšta namena

MCB211 Lagani uliveni akcelerometar, 10 mV/g, , izlaz sa gornje strane, integrisani kabel, 10-32 montaža, Premium serija, visokofrekventni

MEB211 Lagani uliveni akcelerometar, 100 mV/g izlaz sa gornje strane, integrisani kabel, 10-32 montaža, Premium serija, visokofrekventni

MEB212 Lagani uliveni akcelerometar, 100 mV/g izlaz sa gornje strane, integrisani kabel, 10-32 montaža, otpornost na prisustvo električne indukcije