Visokotemperaturni akcelerometri

Visokotemperaturni akcelerometri

Visokotemperaturni akcelerometri

CTC u svojoj ponudi ima i visokotemperaturne akcelerometre za primenu u okruženjima sa ekstremno visokim temperaturama do 343 stepeni Celzijusa. Visokotemperaturni CTC akcelerometri poseduju permanentno integrisan fleksibilni kabel koji štiti električne komponente senzora i koji obezbeđuje stabilne nivoe unutrašnjih otpora. Takođe CTC visokotemperaturni akcelerometri poseduju i eksterno postavljena pojačala čime su pojačala zaštićena od visokih temperatura koje su prisutne na samom senzoru.