Visokotemperaturni akcelerometri (do 162 °C)

AC207 ‚Visokotemperaturni akcelerometar, Izlaz na vrhu / kabel, 100 mV/g

AC208 Visokotemperaturni akcelerometar / kabel, 100 mV/g

AC288 Akcelerometar za visoke temperature, zaporni vijak M8, bočni izlazni konektor / kabl, 100 mV/g