ULTRAZVUK

ULTRAZVUK

Ultrazvuk se smatra prvom linijom odbrane za otkrivanje oštećenja koji mogu dovesti do kvara opreme

Prvi znaci promene u radu obično se ukazuju na frekvencijama ultrazvuka.
Tek nakon što je oštećenje napredovalo I dovelo do ozbiljnijeg stadijuma propadanja, druge tehnologije praćenja stanja opreme počinju da ga primećuju.

Ultrazvuk je jedna od tri klasifikacije zvuka

Ultrazvuk se odnosi na bilo koji talas zvučnog pritiska sa frekvencijom većom od 20 kHz. Karakteristike ultrazvuka posebno oko 40 kHz zanimljive su za operatere koji osluškuju simptome kvara mašine.

Trenje – Udar – Turbulencija

SDT sakupljači podataka, kao što su SDT340 ili SDT270, omogućavaju vam da otkrijete, merite i analizirate trenje i udarce u mehaničkim sistemima. Turbulentno strujanje iz komprimovanog vazduha i curenja pare pomaže vam da brzo identifikujete skupi energetski gubitak. Ultranalisis® Suite softver vam omogućava da uspostavite osnovna očitavanja i postavite alarme koji vam govore kada vaša oprema prelazi iz dobrog u loše.

Četiri indikatora stanja (4CI)

U svetu praćenja stanja mašina potrebni su vam pouzdani podaci koji će vas informisati o stanju vaših proizvodnih mašina.
Pre 4CI, ultrazvučni ioperateri su pratili ultrazvučne podatke na osnovu jednog merenja decibela u proizvoljnom trenutku. Snimite merenje u pogrešno vreme i defekt je ili promašen, ili je pojačan iznad realne vrednosti. 4CI omogućava operaterima da postave vreme prikupljanja pre snimanja merenja. Rezultat je reprezentativnije i tačnije prikupljanje podataka.
Praćenjem ova četiri parametra na vašem ultrazvučnom uređaju, možete da pratite stanje vašee mašine i da pređete sa programa reaktivnog održavanja na pristup zasnovan na stanju.

Indikator stanja 1

Ukupni RMS

Usrednjuje ceo snimljeni uzorak i vraća jednu RMS vrednost decibela. Ukupni RMS se koristi za praćenje stanja ležaja tokom njegovog životnog ciklusa.

Indikator stanja 2

Max RMS

Najviši RMS izračunat na svakih 250ms. U poređenju sa RMS-om, koristi se za otkrivanje da li je signal stabilan ili varira.

Indikator stanja 3

 Pik vrednost

To je maksimalna trenutna vrednost zabeležena tokom ciklusa merenja. Koristi se prvenstveno za udarce izazvane ranim fazama kvara na ležajevima i zupčanicima.

Indikator stanja 4

Crest Faktor

Odnos između vršne vrednosti i RMS vrednosti. Koristan je za procenu ozbiljnosti kvara ležajeva i zupčanika. Takođe pomaže da se predvidi preostali korisni životni ciklus.

PRIMENA

Praćenje mehaničkog stanja

Otkrivanje mehaničkih kvarova pre nego što dođe do zaustavljanja proizvodnje

Praćenje podmazivanja ležajeva 

Pravilno podmazivanje ležajeva

Detekcija curenja vazduha i gasa

Otkrivanje curenja vazduha i gasa. Smanje potrošnje energije

Detekcija kvarova na električnoj opremi

Bezbedno pregledanje električnih sistema

Testiranje odvajača kondenzata

Održavanje odvajača kondenzata čistim, bezbednim i energetski efikasnim

Provera hidrauličnih sisitema

Otkrivanje curenja, zaobilaženja i blokada

Praćenje stanja ventila

Otkrivanje curenja i blokade ventila, održavanje protoka, sprečavanje gubitaka

Ispitivanje nepropusnosti podzemnih rezervoara 

Sakupljanje i pojačavanje ultrazvuka nastalog curenjem

PROIZVODI

SDT340 uređaj za otkrivanje, praćenje i analizu stanja opreme praćenjem ultrazvučnog i vremenskog signala i spectra vibracija direktno na displeju uređaja

LUBExpert nam govori kada da podmazujemo i kada da stanemo

SDT CHECKER

Fokusirani, jednostavni i pristupačni ultrazvučni detektori za svaku primenu

Dobijte kontinualni ultrazvučni i vibracioni odziv sa vašeg uređaja

CRYSOUND akustička kamera koja pomaže u brzom otkrivanju gasa pod pritiskom i
curenja vakuma u ​​bučnim industrijskim instalacijama

Multifunkcionalna kamera za ultrazvučnu i akustičnu sliku

Senzori i transmiteri

Poboljšajte vaše mođućnosti ispitivanja sa ultrazvučnim senzorima i transmiterima