Senzori za eksplozivne stedine sa IECEx sertifikatom

AC953 IEC sertifikovano (IECEk), izuzetno siguran akcelerometar, gornji izlazni konektor / kabl, 50mV/g

AC954 IEC sertifikovano (IECEk), izuzetno siguran akcelerometar, bočni izlazni konektor / kabl, 50mV/g

AC961 IEC sertifikovano (IECEk / ANZEk / PESO), izuzetno siguran akcelerometar, gornji izlazni konektor / kabl, 10mV/g malog kapaciteta

AC963 IEC sertifikovano (IECEk / ANZEk / PESO), izuzetno siguran akcelerometar, gornji izlazni konektor / kabl, 50mV/g malog kapaciteta

AC964 IEC sertifikovano (IECEk / ANZEk / PESO), izuzetno siguran akcelerometar, bočni izlazni konektor / kabl, 50mV/g malog kapaciteta

AC965 IEC sertifikovano (IECEk / ANZEk / PESO / KC), izuzetno siguran akcelerometar, gornji izlazni konektor / kabl, 100mV/g malog kapaciteta

AC966 IEC sertifikovano (IECEk / ANZEk / PESO / KC), izuzetno siguran akcelerometar, bočni izlazni konektor / kabl, 100mV/g niskog kapaciteta, 1 / 4-28 ili M6 nosač