Senzori vibracija sa temperaturnim izlazom (vibracija i temperatura)

TA102 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, konektor na vrhu / kabel, 100 mV/g, 10 mV/°C

TA102-M12A Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M12 konektor na vrhu / kabel, 100 mV/g, 10 mV/°C

TA104 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, konektor sa strane / kabel, 100 mV/g, 10 mV/°C

TA104-M12A Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, konektor M12 sa strane / kabel, 100 mV/g, 10 mV/°C

TA172 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, Konektor na vrhu / kabel, 100 mV/g, 10 mV/K

TA172-M12A Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M12 konektor na vrhu / kabel, 100 mV/g, 10 mV/K

TA174 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, konektor sa strane / kabel, 100 mV/g, 10 mV/K

TA174-M12ASenzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M12 konektor sa strane / kabel, 100 mV/g, 10 mV/K

TA178 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M8 integrisani zavrtanj, Konektor sa strane / kabel, 100 mV/g, 10 mV/K

TA178-M12A Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M8 integrisani zavrtanj, M12 bočni konektor / kabel, 100 mV/g, 10 mV/K

TA184 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M8 integrisani zavrtanj, Konektor sa strane / kabel, 100 mV/g, 10 mV/°C

TA184-M12A Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M8 integrisani zavrtanj, M12 konektor sa strane / kabel, 100 mV/g, 10 mV/°C

TA117 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, konektor na vrhu / kabel, 50 mV/g, 10 mV/°C

TA118 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, konektor na vrhu / kabel, 50 mV/g, 10 mV/°C

TA131 Senzor vibracija (high g) sa temperaturnim izlazom, konektor na vrhu / kabel, 10 mV/g, 10 mV/°C

TA133 Senzor vibracija (low g) sa temperaturnim izlazom, konektor na vrhu /kabel, 500 mV/g, 10 mV/°C

TA134 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, bočni konektor, 500 mV/g, 10 mV/°C

TA135 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, Konektor na vrhu / kabel, 500 mV/g, 10 mV/°C

TA312 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M12 konektor na vrhu, Low Power, 25 mV/g, 10 mV/°C

TA314 Senzor vibracija sa temperaturnim izlazom, M12 konektor sa strane,Low Power,25 mV/g,10 mV/°C