SENZORI VIBRACIJA I PRATEĆA OPREMA

SENZORI VIBRACIJA I
PRATEĆA OPREMA

U saradnji sa vodeći svetskim proizvođačema, nudimo vam široku gamu mernih pretvarača vibracija, kablova, opremu za zaštitu mašina i pratećeg hardvera.

Nudimo rešenja za cementnu, rudarsku, petrohemijsku, prehrambenu i konditorsku, automobilsku, čeličnu, papirnu, energetsku, farmaceutsku industriju….

Naši proizvodi su kompatibilni sa prenosivim vibroanalizatorma i stacionarnim sistemima svoh renomiranih proizvođača mernih sistema za merenje i analizu vibracija.

Akcelerometri i piezoelektrični davači brzine vibracija

Kompletna ponudu industrijskih akcelerometara. Industrijski akcelerometri u varijanti jednoaksijalnih, dvoaksijalnih i troaksijalnih akcelerometara su u ponudi. Na mestima gde je montažni prostor ograničen modeli sa bočnim konektorom su na raspolaganju. Industrijski akcelerometri za primenu u različitim industrijskim granama i aplikacijama i osetljivosti su od 10 mV/g do 1000 mV/g. Modeli sa dulnim izlazom omogućuju istovremeno merenje vibracija i temperature.

Beskontaktno merenje pomaka-
proximity probe

Kompletna linija proximity proba i pratećih transmitera koja je namenjena za najzahtevnije industrijske uslove. U ponudi su probe prečnika 5 mm, 8 mm, 11 mm i 25 mm kao i sa opcijama koje su kompatibilne sa Bently proximity probama. Široka ponuda različitih modela omogućava precizno i tačno merenje radijalnih i aksijalnih relativnih vibracija kao i merenje termičkog širenja i pratećih mehaničkih merenja na turbinama.

Kablovi i kablovski adapteri

Merni kablovi prenosivih vibroanalizatora svih vodećih svetskih proizvođača. Kablovi i kablovski adapter za sve modele sledećih proizvođača: ACOEM, ADASH Ltd, GE/Commtest, Azima/DLI, Emerson/CSI, Erbessd, GE/ Bently Nevada, Pruftechnik, Rockwell/Entek, Schenck Trebel, SDT, SEMAPI, SKF i SPM.

Priključne kutije

Priključne kutije omogućuju monitoring korišćenjem udaljenih senzora vibracija i na taj način omogućuju monitoring na mernim mestima koja su nebezbedna ili nepristupačna za vibrodijagnostičara. U ponudi su i modeli sa kontinualnim analognim izlazom koji se dalje povezuje sa prenosivim vibroanalizatorima ili online sistemima.

Montažne podloške

Montažne podloške akcelerometara koji se vezuju lepkom ili korišćenjem usadnog zavrtnja. Magnetične podloške za nemagnetične površine omogućavaju ponovljivo i kvalitetno prikupljanje signala. Podloške za merenje na orebrenim kućištima elektromotora.

4-20 mA rešenja

Veliki izbor 4- 20 mmA rešenja za industrijske aplikacije. 4-20 mA transmiteri sa izlaznim signalom koji je proporcionalan ubrzanju ili brzini vibracija. Rešenja sa dualnim izlazom: 4-20 mA i analognim izlazom u jednom senzoru. 24 VDC transmiteri koji napajaju standardne IEPE akcelerometre i konvertuju signal u 4-20 mA signal. Ova rešenja omogućuju i 4-20 mA izlaz proporcionalan temperaturi kad se koriste sa senzorima dualnog izlaza (vibracija i temperatura).