Senzori male snage

CTC u svojoj ponudi nudi senzore sa malom potrošnjom struje za korišćenje sa baterijski napajanim telemetrijskim sistemima za bežični prenos signala. Kompatibilni su sa većinom bežičnih transmisionih sistema i postoje u varijanti osetljivosti od 25 mV/g i 100 mV/g.

AC312 Akcelerometar male potrošnje, konektor na vrhu, 25 mV/g

AC314 Akcelerometar male potrošnje, bočni konektor, 25 mV/g