Senzori i barijere za eksplozivne sredine

Senzori i barijere za eksplozivne sredine

Senzori i barijere za eksplozivne sredine

CTC-ovi senzori za opasna područja nude se izborom hermetičkih konektora, integralno oblikovanim poliuretanskim kablom ili integrirano priključenim oklopnim kablovima. Takođe se nude i razne električne barijere koje se mogu primeniti na akcelerometre, kao i senzori sa jednom osom sa pogonom na petlju i senzori za dvostruku izlaznu vibraciju i temperaturu za svojstveno određena područja, klasa 1, divizija 1, ATEKS zona 0, ATEKS zona 1 i IECEk.