Kućišta za online sisiteme

Serija PM130
Kućišta od fiberglasa za vbOnline ™ sa 12 kanala i napajanjem

SC kućišta

KSE150 1 do 4 kanala
Kutija za kondicioner signala serije SC200. Kućište od stakloplastike NEMA 4Ks, izlaz 4-20 mA, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ni izlaz.

KSE150 5 do 8 kanala
Kutija za kondicioner signala serije SC200. Kućište od stakloplastike NEMA 4Ks, izlaz 4-20 mA, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ni izlaz.

KSE150T 1 do 4 kanala
Kutija uređaja za kondicioniranje signala serije SC200 uključujući temperaturu. Kućište od stakloplastike NEMA 4Ks, izlaz 4-20 mA, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ni izlaz

KSE150T 5 do 8 kanala
Kutija uređaja za kondicioniranje signala serije SC200 uključujući temperaturu. Kućište od stakloplastike NEMA 4Ks, izlaz 4-20 mA, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ni izlaz

KSE250 1 do 4 kanala
Kutija za kondicioner signala serije SC200. NEMA 4Ks kućište od nerđajućeg čelika, izlaz 4-20 mA, sa snagom, nema ulaza ili izlaza.

XE250 5 to 8 Channels
SC200 series signal conditioner box. NEMA 4X stainless steel enclosure, 4-20 mA output, with power, no entry or exit provided.

KSE250T 1 do 4 kanala
Kutija za uređaje za regulaciju signala serije SC200, uključujući temperaturu, kućište od nerđajućeg čelika NEMA 4Ks, izlaz 4-20 mA, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ili izlaz.

KSE250T 5 do 8 kanala
Kutija za uređaje za regulaciju signala serije SC200, uključujući temperaturu, kućište od nerđajućeg čelika NEMA 4Ks, izlaz 4-20 mA, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ili izlaz.

KSE350 1 do 4 kanala
Kutija za kondicioner signala serije SC200. NEMA 4Ks kućište od fiberglasa, izlaz jednosmernog napona, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ili izlaz.

KSE350 5 do 8 kanala
Kutija za kondicioner signala serije SC200. NEMA 4Ks kućište od fiberglasa, izlaz jednosmernog napona, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ili izlaz.

KSE350T 1 do 4 kanala
Kutija uređaja za kondicioniranje signala serije SC200, uključujući temperaturu, kućište od fiberglasa NEMA 4Ks, izlaz jednosmernog napona, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ili izlaz.

KSE350T 5 do 8 kanala
Kutija uređaja za kondicioniranje signala serije SC200, uključujući temperaturu, kućište od fiberglasa NEMA 4Ks, izlaz jednosmernog napona, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ili izlaz.

KSE450 1 do 4 kanala
Kutija uređaja za kondicioniranje signala serije SC200, kućište od nerđajućeg čelika NEMA 4Ks, izlaz jednosmernog napona, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ni izlaz.

KSE450 5 do 8 kanala
Kutija uređaja za kondicioniranje signala serije SC200, kućište od nerđajućeg čelika NEMA 4Ks, izlaz jednosmernog napona, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ni izlaz.

KSE450T 1 do 4 kanala
Kutija za uređaje za regulaciju signala serije SC200, uključujući temperaturu, kućište od nerđajućeg čelika NEMA 4Ks, izlaz jednosmernog napona, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ili izlaz.

KSE450T 5 do 8 kanala
Kutija za uređaje za regulaciju signala serije SC200, uključujući temperaturu, kućište od nerđajućeg čelika NEMA 4Ks, izlaz jednosmernog napona, sa snagom, nije obezbeđen ulaz ili izlaz.

Serija KSE550
Ethernet izlaz za fiberglass omogućen SC200 kućište uređaja za uređivanje signala; za upotrebu sa senzorima vibracija, nisu obezbeđeni ulazi i izlazi.

Serija KSE550T
Ethernet izlaz za fiberglass omogućen SC200 kućište uređaja za uređivanje signala; za upotrebu sa senzorima vibracija i temperature, nisu obezbeđeni ulazi i izlazi.

Serija KSE650
Ethernet izlaz od nehrđajućeg čelika omogućen je kućište uređaja za regulaciju signala serije SC200; za upotrebu sa senzorima vibracija, nisu obezbeđeni ulazi i izlazi.

Serija KSE650T
Ethernet izlaz od nehrđajućeg čelika omogućen je kućište uređaja za regulaciju signala serije SC200; za upotrebu sa senzorima vibracija i temperature, nisu obezbeđeni ulazi i izlazi.