Napajanje

PS01
Jednokanalno napajanje baterija za akcelerometre i piezo pretvarače brzine, BNC ulaz / izlaz

PS03
Trokanalno napajanje iz baterije za akcelerometre i piezo pretvarače brzine, BNC ulaz / izlaz

PS12A
12-kanalno IEPE napajanje za montiranje u stalak za akcelerometre i pretvarače piezo brzine