Napajanja i oprema za ispitivanje

Za primene industrijskih ispitivanja vibracija kojima je potreban AC izlazni signal za dinamičku analizu vibracija, CTC nudi napajanja na baterije i linijski napon za napajanje IEPE senzora vibracija. CTC nudi napajanja u jednoj, tri i dvanaest opcija kanala. CTC takođe nudi ispitnu opremu i instrumente za proveru ukupnog stanja svih priključaka na terenu i integriteta senzora.