Kućišta uređaja za kondicioniranje signala

Kućišta uređaja za kondicioniranje signala kompanije CTC su rešenja po sistemu ključ u ruke koja se u potpunosti popune uređajima za kondicioniranje signala, napajanjem i terminalnim blokovima za završetak senzora. Signalni uređaji su dostupni unapred konfigurisani na osnovu specifičnih zahteva kupca. Priključni blokovi su predviđeni za lako završavanje senzora. Ovi priključni blokovi su prethodno povezani kablovima za signal, a izlazi iz uređaja za povezivanje signala povezani su na priključne blokove radi integracije u PLC / DCS sisteme.