Kućišta sa kosim gornjim delom

MKS262 – 1-12 kanal
MAXX kutije od nehrđajućeg čelika sa kosim gornjim delom

MMKS6000 – 3-12 kanal
Modularna MAXX kutija od nehrđajućeg čelika sa kosim gornjim delom

SSB6000 – 4-12 kanal
Kućište nagnuto od nehrđajućeg čelika, sa 4-12-kanalnim preklopnim modulom SSB-MOD (Ks)

DSB6000 – 4-8 kanal
Kućište nagnuto od nehrđajućeg čelika, sa 4-8-kanalnim dvostrukim izlaznim modulom prekidača DSB-MOD (Ks)

TSB6000 – 12 kanala
Kućište nagnuto od nehrđajućeg čelika, troosni izlaz, modularni, 4 senzora (12 kanala)

SB262 – 4-12 kanal
Kućište preklopne kutije od nehrđajućeg čelika sa kosim gornjim delom

SB282 – 1-8 kanal
Kućište prekidača sa dvostrukim izlazom od nerđajućeg čelika sa kosim gornjim delom