Dozimetri buke i vibracija

U potpunoj saglasnosti sa važećim standardima i direktivama EU, 01dB dozimetri buke i vibracija su perfektma rešenja za ocenu štetnosti primljene buke i vibracija u radnoj sredini.