01dB dbLexD – softver za ocenu izloženosti buci u radnom okruženju

01dB dBLEXD softver omogućava procesiranje i analizu buke u radnoj sredini. Povezan sa dbWED dozimetrom buke, na optimalni način ispunjava sve zahteve direktive EU 2003/10/EC i standarda ISO9612(2009). Softver uključuje bazu podataka za menadžment merenjja, zadataka i funkcija svake HEG grupe (Homogeneous Exposure Groups).

 

01dB dbLexD – softver za ocenu izloženosti buci u radnom okruženju

01dB dBLEXD softver omogućava procesiranje i analizu buke u radnoj sredini. Povezan sa dbWED dozimetrom buke, na optimalni način ispunjava sve zahteve direktive EU 2003/10/EC i standarda ISO9612(2009). Softver uključuje bazu podataka za menadžment merenjja, zadataka i funkcija svake HEG grupe (Homogeneous Exposure Groups).

 

Kompatibilnost

Kompatibilnost
dbLEXD softver je kompatibilan sa dbWED dozimetrom buke kao i sa dozimerima ranije generacije (SIE95 i CLS95). Dalje on može da procesira i merenja sa različitih analizatora buke (DUO, SOLO, SIP…). Ujedno, korisnik može i ručno uneti merenja sa nekompatibilnih bukomera i izvršiti ocenu izloženosti buci zaposlenih.

 

Kompatibilnost

Kompatibilnost
dbLEXD softver je kompatibilan sa dbWED dozimetrom buke kao i sa dozimerima ranije generacije (SIE95 i CLS95). Dalje on može da procesira i merenja sa različitih analizatora buke (DUO, SOLO, SIP…). Ujedno, korisnik može i ručno uneti merenja sa nekompatibilnih bukomera i izvršiti ocenu izloženosti buci zaposlenih.

 

Standard ISO9612

dbLEXD softver je kompatibilan sa standardom ISO9612(2009). Kompeksnost standarda je rešena intuitivnim i vrlo jednostavnim korišćenjem dbLEXD softvera. Od menadžmenta merenja do generisanja izveštaja, korisnik je vođen softverom, korak po korak.

 

Standard ISO9612

dbLEXD softver je kompatibilan sa standardom ISO9612(2009). Kompeksnost standarda je rešena intuitivnim i vrlo jednostavnim korišćenjem dbLEXD softvera. Od menadžmenta merenja do generisanja izveštaja, korisnik je vođen softverom, korak po korak.

 

Lična zaštitna oprema

Definisanje lične zaštitne opreme zaposlenih je ponekad težak i komplikovan zadatak. dbLEXD softver kroz simulaciju lične zaštitne opreme (kroz primenu standarda NF EN ISO 4869-2 (SNT metod, HML) i NRR metod) ovo čini daleko lakšim.

 

Lična zaštitna oprema

Definisanje lične zaštitne opreme zaposlenih je ponekad težak i komplikovan zadatak. dbLEXD softver kroz simulaciju lične zaštitne opreme (kroz primenu standarda NF EN ISO 4869-2 (SNT metod, HML) i NRR metod) ovo čini daleko lakšim.