Barijere

IS111-1B sigurna barijera

IS211 – 1-2 prepreke 1 do 2 sigurne barijere sa kućištem

IS211 – 3-10 prepreke 3 do 10 sigurnih barijera sa kućištem

IS211 – 11-20 Prepreke 11 do 20 sigurnih barijera sa kućištem

IS151-1B Sigurna barijera za upotrebu sa Prokimiti Probe sistemima

IS251 – 1-2 prepreke 1-2 sigurne barijere za upotrebu sa Proximity Probe Systemima, sa kućištem

S251 – 3-10 barijera 3-10 sigurne barijere za upotrebu sa Proximity Probe Systemima, sa kućištem

IS251 – 11-20 Prepreke 11-20 sigurne barijere za upotrebu sa Proximity Probe Systemima, sa kućištem

SSB9100 2-12-kanalni modul prekidača i sigurnr barijere, kućište od fiberglasa

SSB9200 2-12-kanalni modul prekidača i sigurne barijere, kućište od nerđajućeg čelika