Akcelerometri i piezoelektrični davači brzine vibracija

CTC nudi kompletnu liniju industrijskih akcelerometara koji podnose temperature u opsegu od -58 ° do 325 ° F, (-50 ° do 162 ° C). Naši robusni industrijski akcelerometri dostupni su u konfiguraciji gornjeg i bočnog izlaza. Konfiguracije bočnog izlaza omogućuju instalaciju u područjima u kojima visina predstavlja problem. CTC-ovi različiti industrijski akcelerometri podržavaju raznovrstan set aplikacija sa vrednostima osetljivosti u rasponu od 10 mV/g do 1000 mV/g. Opcije akcelerometra uključuju dvoosne i troosne modele kućišta. Dvojne izlazne konfiguracije omogućavaju izlaz vibracija i temperature.

CTC nudi kompletnu liniju industrijskih akcelerometara koji podnose temperature u opsegu od -58° do 325°F, (-50° do 162°C). Naši robusni industrijski akcelerometri dostupni su u konfiguraciji gornjeg i bočnog izlaza. Konfiguracije bočnog izlaza omogućuju instalaciju u područjima u kojima visina predstavlja problem. CTC-ovi različiti industrijski akcelerometri podržavaju raznovrstan set aplikacija sa vrednostima osetljivosti u rasponu od 10 mV/g do 1000 mV/g. Opcije akcelerometra uključuju dvoosne i troosne modele kućišta. Dvojne izlazne konfiguracije omogućavaju izlaz vibracija i temperature.

Temperaturni senzori

CTC nudi temperaturne senzore za merenja temperature na mašinama, u dva formata: stepeni Celzijusa ili u Kelvinima. CTC temperaturni senzori mogu biti sa konektororm na vrhu ili sa strane što omogućava njihovu instalaciju u ograničenim prostorima.

Visokotemperaturni akcelerometri

CTC u svojoj ponudi ima i visokotemperaturne akcelerometre za primenu u okruženjima sa ekstremno visokim temperaturama do 343 stepeni Celzijusa. Visokotemperaturni CTC akcelerometri poseduju permanentno integrisan fleksibilni kabel koji štiti električne komponente senzora i koji obezbeđuje stabilne nivoe unutrašnjih otpora. Takođe CTC visokotemperaturni akcelerometri poseduju i eksterno postavljena pojačala čime su pojačala zaštićena od visokih temperatura koje su prisutne na samom senzoru.

Senzori i barijere za eksplozivne sredine

CTC-ovi senzori za opasna područja nude se izborom hermetičkih konektora, integralno oblikovanim poliuretanskim kablom ili integrirano priključenim oklopnim kablovima. Takođe se nude i razne električne barijere koje se mogu primeniti na akcelerometre, kao i senzori sa jednom osom sa pogonom na petlju i senzori za dvostruku izlaznu vibraciju i temperaturu za svojstveno određena područja, klasa 1, divizija 1, ATEKS zona 0, ATEKS zona 1 i IECEk.

Senzori male snage

CTC u svojoj ponudi nudi senzore sa malom potrošnjom struje za korišćenje sa baterijski napajanim telemetrijskim sistemima za bežični prenos signala. Kompatibilni su sa većinom bežičnih transmisionih sistema i postoje u varijanti osetljivosti od 25 mV/g i 100 mV/g.

Piezovelocity senzori

CTC u svojoj ponudi ima senzore brzine vibracija za široki opseg aplikacija. Senzori su osetljivosti 100 mV/inch/sec ili 500 mV/inch/sec. Piezovelocity senzori sa temperaturnim izlazom, za istovremeno snimanje vibracija i temperature, su takođe na raspolaganju.