Prenosivi personalni dozimetar buke

01dB dbWED prenosivi lični dozimetar buke i dbLEXD softver onogućuju snimanje i ocenu izloženosti buci u radnom okruženju, sve to u skladu sa direktivom EU 2003/10/EC i standardom BS EN 61252.
Bluetooth tehnologija omogućuje analizu snimljenih signala i indikatora sa udaljenog mesta, bez ometanja operatera koji trenutno duži uređaj.

 

Prenosivi personalni dozimetar buke

01dB dbWED prenosivi lični dozimetar buke i dbLEXD softver onogućuju snimanje i ocenu izloženosti buci u radnom okruženju, sve to u skladu sa direktivom EU 2003/10/EC i standardom BS EN 61252.
Bluetooth tehnologija omogućuje analizu snimljenih signala i indikatora sa udaljenog mesta, bez ometanja operatera koji trenutno duži uređaj.

 

Standardno u dbWED

01dB dbWED dozimetar je prenosivi uređaj koji omogućuje:
• Simultano merenje buke po krivama ponderacija A i C
• Sračunavanje vremena izloženosti buci u toku 8 časova TWA 8h i doze buke
• Merni opseg od 40 do 140dB (A)
• Skale: 40 a 120dB(A) / 60 a 140dB(A)
• Peaks: 135,137 i 140 dB.
• Autonomija baterije do 50 časova

 

Standardno u dbWED

01dB dbWED dozimetar je prenosivi uređaj koji omogućuje:
• Simultano merenje buke po krivama ponderacija A i C
• Sračunavanje vremena izloženosti buci u toku 8 časova TWA 8h i doze buke
• Merni opseg od 40 do 140dB (A)
• Skale: 40 a 120dB(A) / 60 a 140dB(A)
• Peaks: 135,137 i 140 dB.
• Autonomija baterije do 50 časova

 

Bežična kontrola

Korišćenjem prenosivog računara možete podesiti parametre merenja dbWED uređaja uz bWED kontrolni softver i iza toga kontrolisati uređaj u realnom vremenu, na dovoljnoj udaljenosti od operatera:
• Simultana kontrola više dbWED dozimetara u pogonu
• Snimanje signala: ručno ili automatsko (definisanjem trigger-a)
• Pregled snimljenih podataka u realnom vremenu
• Audio i tekstualni komentari uz merenje

 

Bežična kontrola

Korišćenjem prenosivog računara možete podesiti parametre merenja dbWED uređaja uz bWED kontrolni softver i iza toga kontrolisati uređaj u realnom vremenu, na dovoljnoj udaljenosti od operatera:
• Simultana kontrola više dbWED dozimetara u pogonu
• Snimanje signala: ručno ili automatsko (definisanjem trigger-a)
• Pregled snimljenih podataka u realnom vremenu
• Audio i tekstualni komentari uz merenje

 

dBLexd software

dBLexd softver zadovoljava zahteve svih standarda:
• Kompatibilan sa direktivom EU 2003/10/CE
• NR15, NHO01
• Menadžment mernih rezultata, konfiguracija merenja
• Sračunavanje TWA, 8h po HEG (Homogeneous Exposure Group)
• Menadžment grupa HEG – Homogeneous Exposure Group (zadaci i aktivnosti)
• Uzimanje u obzir nošenja zvučnih zaštita, pauza za ručak…

 

dBLexd software

dBLexd softver zadovoljava zahteve svih standarda:
• Kompatibilan sa direktivom EU 2003/10/CE
• NR15, NHO01
• Menadžment mernih rezultata, konfiguracija merenja
• Sračunavanje TWA, 8h po HEG (Homogeneous Exposure Group)
• Menadžment grupa HEG – Homogeneous Exposure Group (zadaci i aktivnosti)
• Uzimanje u obzir nošenja zvučnih zaštita, pauza za ručak…

 

Karakteristike

• % DOSE, Thought out DOSE, LEq, LAVG, TWA
• Standardi: IEC 61252 (2002) /ANSI 1.25 (1991) / IEC 61672-1 (2002) / IEC 804 e 651, class 2
• Merni opseg: 40 do 140 dB(A)
• Indikatori: LAEq, LCEq, LASp, LAFp. LASpmax, LAFpmax, LASeq, LAFeq
• Integraciono vreme: 1 sekunda do 60 sekundi
• Memorijski kapacitet: 2GB
• Komunikacija: Bluetooth
• Temperaturni opseg: 0ºC to 40ºC
• Opseg vlažnosti vazduna: 0 to 95% RH
• Napajanje: baterijsko, autonomija do 50h
• Indikacija prazne baterije
• Auto run funkcija: on i off automatski
• Mikrofon: Tipe 2
• Dimenzije / težina: 105 x 60 x 25mm / 145g

 

Karakteristike

• % DOSE, Thought out DOSE, LEq, LAVG, TWA
• Standardi: IEC 61252 (2002) /ANSI 1.25 (1991) / IEC 61672-1 (2002) / IEC 804 e 651, class 2
• Merni opseg: 40 do 140 dB(A)
• Indikatori: LAEq, LCEq, LASp, LAFp. LASpmax, LAFpmax, LASeq, LAFeq
• Integraciono vreme: 1 sekunda do 60 sekundi
• Memorijski kapacitet: 2GB
• Komunikacija: Bluetooth
• Temperaturni opseg: 0ºC to 40ºC
• Opseg vlažnosti vazduna: 0 to 95% RH
• Napajanje: baterijsko, autonomija do 50h
• Indikacija prazne baterije
• Auto run funkcija: on i off automatski
• Mikrofon: Tipe 2
• Dimenzije / težina: 105 x 60 x 25mm / 145g

 

Predefinisani paketi

Paketi WED dozimetra su:
• KITW1C
• KITW1S
• KITW5C
• KITW5S
KITW1 ili KITW5: Kit WED sa 1 – 5 dozimetra
• S ili C: sa ili bez akustičko kalibratora

 

Predefinisani paketi

Paketi WED dozimetra su:
• KITW1C
• KITW1S
• KITW5C
• KITW5S
KITW1 ili KITW5: Kit WED sa 1 – 5 dozimetra
• S ili C: sa ili bez akustičko kalibratora