Prenosivi personalni dozimetar vibracija

01dB dbVib personalni dozimetar vibracija sa dbMaestro softverom omogućava ocenu individualne izloženosti vibracijama u radnoj sredini. Potpuno kompatibilan sa direktivom EU 2002/44/EC i međunarodnim standardima (ISO 8041 (2005), ISO 5349 (2001), ISO 2631 (1997)).

 

Prenosivi personalni dozimetar vibracija

01dB dbVib personalni dozimetar vibracija sa dbMaestro softverom omogućava ocenu individualne izloženosti vibracijama u radnoj sredini. Potpuno kompatibilan sa direktivom EU 2002/44/EC i međunarodnim standardima (ISO 8041 (2005), ISO 5349 (2001), ISO 2631 (1997)).

 

Bezbednost i zdravlje na radu

01dB dbVIB dozimetar je prenosivi, ergonomski, lagan instrument koji se koristi za snimanje primljene doze vibracija (“humane vibracije”), procesiranje signala i prenos podataka:
• Procesirani nivoi vibracija u X, Y i Z pravcu kao i doza dnevne izloženosti A(8)
• Sedalni pribor za snimanje uticaja vibracija na celo telo i 3 vrste adaptera za snimanje uticaja vibracija na šake
• Akcelerometar za SEAT merenja (snimanje performansi sedišta sa stanovišta izolacije prenosa vibracija sa poda na vozača)
• Snimanje signalam 1/3 oktavni spektar
• Detekcija prisustva vozača u toku merenja
• Autonomija baterije do 16 časova

 

Bezbednost i zdravlje na radu

01dB dbVIB dozimetar je prenosivi, ergonomski, lagan instrument koji se koristi za snimanje primljene doze vibracija (“humane vibracije”), procesiranje signala i prenos podataka:
• Procesirani nivoi vibracija u X, Y i Z pravcu kao i doza dnevne izloženosti A(8)
• Sedalni pribor za snimanje uticaja vibracija na celo telo i 3 vrste adaptera za snimanje uticaja vibracija na šake
• Akcelerometar za SEAT merenja (snimanje performansi sedišta sa stanovišta izolacije prenosa vibracija sa poda na vozača)
• Snimanje signalam 1/3 oktavni spektar
• Detekcija prisustva vozača u toku merenja
• Autonomija baterije do 16 časova

 

Bežična kontrola

Korišćenjem prenosivog računara možete podesiti parametre merenja dbVIB uređaja uz dbA(8) kontrolni softver i iza toga kontrolisati uređaj u realnom vremenu, na dovoljnoj udaljenosti od operatera:
• Simultana kontrola dbVIB dozimetara u pogonu
• Početak merenja: Auto Start – automatski start i automatski završetak merenja ili završetak po detekciji odsustva operatera
• Snimanje signala: ručno ili automatsko (definisanjem trigger-a)
• Pregled snimljenih podataka u realnom vremenu
• Audio i tekstualni komentari uz merenje

 

Bežična kontrola

Korišćenjem prenosivog računara možete podesiti parametre merenja dbVIB uređaja uz dbA(8) kontrolni softver i iza toga kontrolisati uređaj u realnom vremenu, na dovoljnoj udaljenosti od operatera:
• Simultana kontrola dbVIB dozimetara u pogonu
• Početak merenja: Auto Start – automatski start i automatski završetak merenja ili završetak po detekciji odsustva operatera
• Snimanje signala: ručno ili automatsko (definisanjem trigger-a)
• Pregled snimljenih podataka u realnom vremenu
• Audio i tekstualni komentari uz merenje

 

dBTrait-HV softver

dbTrait-HV softver za prenos podataka, analizu i generisanje izveštaja:
• U skladu sa standardima ISO5349, ISO2631, NHO09 i NHO10
• Indikacija izloženosti u skladu sa direktivom EU 2002/44/EC i ACGH
• Sračunavanje doze primljenih vibracija
• Analiza uticaja vibracija na celo telo
• Analiza uticaja vibracija na šake
• Vremenski trendovi svih sračunatih indikatora

 

dBTrait-HV softver

dbTrait-HV softver za prenos podataka, analizu i generisanje izveštaja:
• U skladu sa standardima ISO5349, ISO2631, NHO09 i NHO10
• Indikacija izloženosti u skladu sa direktivom EU 2002/44/EC i ACGH
• Sračunavanje doze primljenih vibracija
• Analiza uticaja vibracija na celo telo
• Analiza uticaja vibracija na šake
• Vremenski trendovi svih sračunatih indikatora